OD ZBIORÓW TRADYCYJNYCH DO CYFROWYCH

Akademia Sztuki Wojskowej, Wojskowa Akademia Techniczna

PORTAL BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI
AKADEMII SZTUKI WOJENNEJ

5 grudnia 2019 r.
godz. 9.00


Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej
00-910 Warszawa; al. gen. Antoniego Chruściela 103
blok 14, sala 30